Wszechstronny, wieloprotokołowy panel sterujący dla wszystkich modeli pociągów sterowanych cyfrowo o szerokości torów Z do LGB.


Wyposażony w sterowanie ręczne oraz rewolucyjny, automatyczny układ sterujący pociągów!
 
RAPTOR współpracuje z popularnymi systemami cyfrowymi :

DCC 14 , 27, 28 i 128 ( Digitrax / lenz )
Motorola I, II , 27 i 28 ( Märklin )
Selectrix ( Trix / Mut )
FMZ ( Fleischmann )


Panel sterujący Raptor można połączyć bezpośrednio z różnymi markami
wzmacniaczy a obsługa urządzenia
jest szczególnie przyjazna dla użytkownika.


Ustawienia automatyczne dla wielokolejowych prezentacji pociągów można łatwo skonfigurować przy pierwszym podłączeniu modułu wejścia S88.


Wszystko to bez komputera !

Raptor : jedyny cyfrowy panel sterujący którego potrzebujesz!

Specyfikacje techniczne : RAPTORA
* wieloprotokołowy system kontroli szybkości z pokrętłem

* wieloprotokołowy system kontroli frekwencji oraz kontroli świetlnej.
* Nadzwyczajnie wysoka wydajność i szybki
  czas reakcji.
* Wszystkie pociągi kursują na indywidualnych ustawieniach szybkości za pomocą przycisku RUN.
* Automatyczny blokowy system sygnalizacji.
* Automatyczne zatrzymanie przed czerwonym znakiem
   BEZ
wyłączania układu napędowego.
* Automatyczny shadow/hidden system dla stacji kontrolnej.
* Może być podłączony jako sieć, wraz z innymi panelami sterującymi Raptor.
 
 ( Także dla grup . )
* Kompletny system bazy danych dla: - rozkładu - , kolejki, - oraz systemu blokującego!


Tylne połączenia RAPTORA dla:
* Wzmacniacz Lenz LV100/LV101/LV200 .
* Wzmacniacz Uhlenbrock Power 2/3/6 .

Wzmacniacz Littfinski LDT DB - 2 .
* Wzmacniacze Märklin 6015/6017 .
* Zgodne wzmacniacze itp.
* Moduły wejść Märklin S88 lub
   kompatybilny .
* Dwa złącza sieciowe RBUS .
* Zasilanie 10 do 20 Volt AC lub DC .

FRAGE@raptor-digital.eu

raptor-digital.eu Copyright(C) 2006-2014 All Rights Reserved