Disclaimer:

Deze website alsmede de inhoud van deze website ('de informatie')
is het eigendom van Raptor-digital.eu, en is voor iedereen
toegankelijk.
  
Hoewel Raptor-digital.eu zich er voor inspant dat de informatie
op deze website juist en volledig is geeft zij ter zake geen
enkele garantie , zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele
schade (direct of indirect) die het gevolg is van of in verband
staat met het gebruik of het (gedeeltelijk) niet kunnen gebruiken
van de informatie en/of de website.
 
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites
zijn het eigendom van en/of worden beheerd door derde partijen,
waarover Raptor-digital.eu geen controle heeft.
 
Raptor-digital.eu is derhalve niet verantwoordelijk voor en
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de
juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze andere websites,
noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de
informatie die door of via deze websites ter beschikking is
gesteld legaal kan worden gebruikt.
 
Het feit dat Raptor-digital.eu koppelingen naar dergelijke
websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring
van Raptor-digital.eu van het materiaal op die websites, noch
enige associatie met de exploitanten ervan.. 
 
De website is niet verantwoordelijk voor fouten in welke vorm
dan ook op deze website. Tevens is deze website niet
aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door gebruik van de
op deze site aangeboden data.


raptor-digital.eu Copyright(C) 2006-2014 All Rights Reserved