Copyright:

 
De informatie op deze sites is voor persoonlijk gebruik van
individuele bezoekers en zij mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt. Distributie is toegestaan, zolang deze niet
commercieel gebruikt wordt. In de zin van verkoop van deze
informatie, door middel van welke media dan ook, is verboden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Raptor-digital.eu .
 
Elke reproduktie, kopie, verveelvoudiging, overdracht of
hypertext link, op welke manier dan ook, van een deel of het
geheel van de informatie die op de site verschijnt mag zonder
schriftelijke toestemming van Raptor-digital.eu, zolang de
bron maar vermeld wordt. 
 
Zowel teksten, foto's als logo's kunnen van derden komen
en/of zijn gemaakt door vrijwillige medewerkers of eigenaren
van de desbetreffende van andere websites. Alle materiaal
wordt Raptor-digital.eu  welwillend ter beschikking gesteld
van de copyrighthouder(s), of werden van openbare bronnen van
het Internet gehaald, waarbij Raptor-digital.eu  getracht
heeft met alle rechthebbenden contact op te nemen.


raptor-digital.eu Copyright(C) 2006-2014 All Rights Reserved